سه شنبه, 30 مرداد 1397

بدينوسيله به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساند كه جهت واريز اقساط صندوق رفاه ميتوانيداز دستگاههاي خود پرداز(ATM) بانك ملي سراسر كشوربا شماره 

شناسايي دانشجويي كه در ظهر كارت دانشجويي شما قيد گرديده است اقدام نماييد.  شماره كارت 6382-9952-9918-6037 بنام دانشگاه آزاد اسلامي مشهد (صندوق رفاه دانشجويان).

بدينوسيله به اطلاع دانشجوياني كه شهريه خود را در نيمسال دوم 90-91 تقسيط نموده و بجاي چك تعهدي ايجاد شده است مي رساند كه بايد مبلغ قسط را در تاريخ تعيين شده به صورت نقدي به شماره حساب هاي بانكي اعلام شده از طرف دانشگاه بابت شهريه واريز نمايند . بديهي است در صورت عدم واريز قسط در موعد تعيين شده ضمن اشكالدار شدن در نيمسال جاري در نيمسال آينده قسط تعهدي مورد پذيرش نخواهد بود و بايد به دانشگاه چك تحويل نمايند و توسط سيستم در تقسيط شهريه محدوديت ايجاد خواهد شد.             اداره كل امور مالي

بدينوسيله به اطلاع كليه دانشجويان مي رساند نظر به اينكه مراحل(تقاضا وام-اخذ وام)از طريق سايت انجام مي شود لذا چنانچه به هر دليل نياز به مراجعه به صندوق رفاه واقع در سازمان مركزي دانشگاه راداشتيد حتما به روزهاي حضور (آقايان در روزهاي زوج وخواهران در روزهاي فرد)توجه داشته باشيد بديهي است در غير اين صورت اين امور پاسخگو نخواهد بود

 

 

دانشجوياني كه وام بلند مدت (بعد از فراغت از تحصيل )دريافت نموده اند ويا به نحوي به صندوق بدهكار هستند مي بايست به محض فراغت از تحصيل هر چه سريعتر به صندوق رفاه دانشجويان مراجعه ونسبت به  پرداخت و تسويه حساب وام خود اقدام نمايند در غير اين صورت چنانچه از فراغت از تحصيل بيش از سه ماه گذشته باشد و نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمايند عواقب بعدي بعهده دانشجو مي باشد و مي بايست كليه بدهي خود را بطور يكجا و نقدا به حساب دانشگاه واريز نمايند.

لازم به توضيح است دانشجوياني كه در موعد مقرر جهت تسويه وام خود به صندوق رفاه مراجعه نمايند در مورد تقسيط وام از مساعدت بيشتري برخوردار خواهند شد.

با تشكر

صندوق رفاه دانشجويان                         

  

حاضرين در سايت

ما 23 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم