دوشنبه, 29 آبان 1396

1-دريافت فايل اطلاعيه صندوق رفاهfiles/vam96_6_8.pdf

1- شرايط درخواست وام ازدواج و كمك هزينه تحصيلي و كمك اجاره مسكن:files/sharayet-vam-96-03-01.pdf

2 - متن گواهي كسر از حقوق:files/form_kasr_hogog95_9_29.pdf

3-نمونه فرم تعهد نامه محضري:files/form_taahod_95_9_29.pdf

4- نمونه فرم درخواست وام صفحه اول:files/form_darkast_vam_s1_95929.pdf

5- نمونه فرم درخواست وام صفحه دوم:files/form_darkast_vam_s2_95_9_29.pdf

-فرم شرايط لازم جهت متقاضيان وام صندوق رفاهfiles/sharayet_vam95_2_25.pdf

-فرم درخواست وامfiles/form_darkast_vam95_2_25.pdf

حاضرين در سايت

ما 43 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم