سه شنبه, 29 اسفند 1396

 

نام ونام خانوادگي

عنوان شغلي

 

مدرك تحصيلي

تاريخ استخدام

عكس

 

 

 

 

 

سيد محمد رضا رضوي حسابدار

 ليسانس حسابداري

84/7/9     

 

عليرضا روحي طرقي

حسابدار

ليسانس حسابداري

80/5/2

 

جعفر خطيب زاده حسابدار

فوق ليسانس حسابداري

84/11/26

 

حسن عصار زاده حسابدار

فوق ليسانس حسابداري

77/8/20

 

حسين آزاد منجيري

بايگان

ديپلم                           76/2/1

 

قاسم صداقت

بايگان (اسناد مالي)

ديپلم ريخته گري

72/5/9

 

احمد حسين زاده

حسابدار

فوق ليسانس حسابداري

1396/6/27

 

 

 

حاضرين در سايت

ما 63 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم