یکشنبه, 30 دی 1397

شرح وظايف و خدمات اداره رسيدگي به اسناد :

1-كنترل رسيدگي به فعاليت هاي مالي به لحاظ تطبيق با دستور العمل ها و بخشنامه هاي صادره اعم از ( خريدها ، حق الزحمه ها ، حق التدريس ، و غيره ) و سپس صدور سند و پرداخت آن .

2-پرداخت حقوق و دستمزد ماهيانه كاركنان و اعضاء هيات علمي .

3-همكاري در تهيه و تنظيم پيش بيني بودجه دانشگاه .

4-همكاري در تجزيه و تحليل بودجه دانشگاه .

5-كنترل و نظارت و رسيدگي به عملكرد مالي بخشهاي تابعه دانشگاه ( بيمارستانهاي آريا ، 22بهمن ،‌ مركز رفاهي ،‌ مدارس سما و مراكز آموزشي تحت پوشش ) .

6-بايگاني اداري و اسناد مالي صادر شده .

7-كنترل حسابهاي في مابين واحد و سازمان مركزي .

8-تهيه و تنظيم ليست بيمه و دارائي ماهيانه و ارسال آن به سازمانهاي مربوطه ( بيمه و دارائي ) .

9-پي گيري و رسيدگي به نامه هاي واصله از ادارات بيمه و دارائي .

 

 

حاضرين در سايت

ما 21 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم