یکشنبه, 30 دی 1397

بمنظور رفاه حال كاركنان و جلوگيرى از مراجعات غير ضرورى به اداره كل امور ادارى بدينوسيله اعلام مى شود كه اطلاعات و فرمهاى موردنيازدر قسمت اداره كل امور ادارى ، اداره كارگزينى ورفاه و نمونه فرمهاى كارگزينى موجود مى باشد.

لذا در صورت نياز مى توانيداز اطلاعات مزبوراستفاده نماييد.

 

حاضرين در سايت

ما 19 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم